ישיבה מספר 4 - רגילה - 2020

 
التاريخ : 27.7.2020
جلسة عادية رقم 2020 \ 4
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته العادية رقم 2020 \ 4  وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا من يوم الخميس الموافق 16.7.2020 في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة الأعضاء :
1. محمد رافع شلبي - رئيسا
2. سليم عبد الهادي
3. خالد حبشي
4. وائل خليليه
5. حازم دراوشه
6. عبد الرحيم شدافنه
7. باسل دراوشه
8. عمر دراوشه
9, فهيم دراوشه
 
وتغيب :
1. رائف شدافنه
2. حسين عبد الهادي 
3.  سامي دراوشه
 
كما  وحضر الجلسةالسادة :
1. جمال دراوشه - محاسب المجلس
2. وائل حبشي – مهندس المجلس  
3. جمال أبو حنا - مساعد سكرتير المجلس
4. المحامي نواف شلبي - المستشار القضائي
5. يوسف دراوشه -  مراقب المجلس المحلي 
6. لؤي شلبي - مدير قسم الحسابات
7. نادر شدافنة – قسم الجباية
 
نقاط البحث   :
1.      المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم 2020 \ 3 .
2. بحث التقرير المالي الربع سنوي الأخير لسنة 2019 لغاية 31.12.2019
3.  بحث التقرير المالي الربع سنوي الأول لسنة   2020 لغاية 31.3.2020 
4. المصادقة على توصيات لجنة الإعانات . .
 
5. فتح حساب بنك مساعد في بنك مركنتيل لإدارة حساب قروض عاملي المجلس المحلي .
6. المصادقة على الخارطة التفصيلية رقم 2570846493 , بلوك 16903 , قسيمه 64 .
7. بيان رئيس المجلس المحلي .
 
رئيس المجلس :
تم بعث اقتراح فرض ضريبة الارنونا المقترح لعام 2021 في الموعد المحدد حسب القانون ولكن لم يتم ادراج  البند على جدول اعمال الجلسة .
اقترح ادراج بند المصادقة على فرض ضريبة الارنونا لعام 2021 على جدول اعمال الجلسة.
 
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع ادراج البند المقترح على جدول اعمال الجلسة .
 
رئيس المجلس :
تقدم الرئيس بالمباركة للعضو فهيم دراوشه على انضمامه لأعضاء المجلس  بعد استقالة عضو المجلس اسعد دراوشه وشكر العضو اسعد دراوشه على ما قدمه خلال عضويته في المجلس المحلي
 
وأضاف الرئيس :
 بان العضو فهيم دراوشه سيحل محل العضو اسعد دراوشه في لجان المجلس المحلي ,
 
1. المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم 2020 \ 3  
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم 2020 \ 3
 
قرار :
بعد النقاش تمت المصادقة بالإجماع على محضر الجلسة العادية رقم 2020 \ 3
 
6.المصادقة على الخارطة التفصيلية رقم 2570-0846493 , بلوك 16903 , قسيمه 64 .
 طلب الرئيس من مهندس المجلس وائل حبشي شرح الخارطة المقترحه .
وائل حبشي :- مهندس المجلس :
قام بشرح وافي عن الخارطة التفصيلية على النحو التالي :
الشارع حسب الخارطة الهيكلية هو بعرض  12 متر ولكن بالوضع القائم فعليا الشارع هو بعرض 14 متر , ولذلك نريد توسيع الشارع حسب الوضع القائم وملائمة للخارطة الهيكلية للوضع القائم .
 
وهذه الخارطة بالتنسيق مع دائرة أراضي إسرائيل ولجنة التنظيم المحليه مافو هعمكيم  .
 
 
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على الخارطة التفصيلية  المقترحة .
مع الاقتراح :
1. محمد رافع شلبي   2 . سليم عبد الهادي    3. خالد حبشي    4 . وائل خليليه     5. حازم دراوشه                      6. باسل دراوشه       7. عمر دراوشه        8. فهيم دراوشه
 
ضد الاقتراح :
عبد الرحيم شدافنه
 
قرار :
المصادقة على اقتراح الرئيس بالأغلبية .
 
2بحث التقرير المالي الربع سنوي الأخير لسنة 2019 لغاية 31.12.2019
طلب الرئيس من لؤي شلبي مدير قسم الحسابات شرح التقرير .
لؤي شلبي :
قام بشرح وافي للتقرير على النحو التالي  :
 
תמצית מאזן
 
31.12.19
 
31.12.18
נכסים
 
 
 
 
נכסים נזילים: קופה ובנקים
 
5,196
 
4,128
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 
1,345
 
469
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 
621
 
942
סה"כ רכוש שוטף
 
7,162
 
5,539
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 
 
 
 
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 
10,365
 
10,365
סה"כ השקעות
 
10,365
 
10,365
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 
 
 
 
גרעון לראשית השנה
 
 
 
 
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 
 
 
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 
 
 
 
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 
 
 
 
 
 
גרעונות סופיים בתב"רים
 
3,230
 
2,845
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
 
 
 
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
 
3,230
 
2,845
 
 
 
 
 
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 
 
 
 
גרעונות מימון זמניים
 
13,671
 
18,191
עודפי מימון זמניים
 
(232)
 
(671)
גרעון נטו
 
13,439
 
17,520
 
 
 
 
 
סה"כ נכסים
 
34,196
 
36,269
 
 
 
 
 
התחייבויות ועודפים
 
 
 
 
בנקים: משיכות יתר והלוואות
 
2,432
 
2,285
משרדי ממשלה
 
685
 
595
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
4,324
 
4,008
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,545
 
13,858
תקבולים לא מתוקצבים:
 
 
 
 
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 
 
 
81
סה"כ התחיבויות שוטפות
 
17,986
 
20,827
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 
 
 
 
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 
5,229
 
4,264
קרנות מתוקצבות
 
10,365
 
10,365
עודפים בתקציב הרגיל
 
 
 
 
עודף לראשית השנה
 
813
 
5,524
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 
(197)
 
(3,711)
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 
616
 
1,813
 
 
 
 
 
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
 
 
(1,000)
 
 
 
 
 
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 
 
 
 
עודפי מימון זמניים
 
 
 
 
גרעונות מימון זמניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ התחייבויות ועודפים
 
34,196
 
36,269
 
טופס 2 - תקציב רגיל
* תקציב שנתי מאושר
 
תקציב יחסי לתקופה
 
ביצוע מצטבר
 
סטיה מהתקציב
 
סטיה מהתקציב ב%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנסות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארנונה כללית
10,000
 
10,000
 
10,924
 
924
 
9%
הכנסות ממכירת מים
190
 
190
 
180
 
(10)
 
(5)%
עצמיות חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עצמיות רווחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עצמיות אחר
1,696
 
1,696
 
1,141
 
(555)
 
(33)%
סה"כ עצמיות
11,886
 
11,886
 
12,245
 
359
 
3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקבולים ממשרד החינוך
36,589
 
36,589
 
39,556
 
2,967
 
8%
תקבולים ממשרד הרווחה
9,410
 
9,410
 
8,977
 
(433)
 
(5)%
תקבולים ממשלתיים אחרים
3,173
 
3,173
 
1,846
 
(1,327)
 
(42)%
מענק כללי לאיזון
13,454
 
13,454
 
13,455
 
1
 
0%
מענקים מיועדים
777
 
777
 
934
 
157
 
20%
תקבולים אחרים
5,025
 
5,025
 
1,419
 
(3,606)
 
(72)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
80,314
 
80,314
 
78,432
 
(1,882)
 
(2)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנחות בארנונה (הכנסות)
4,800
 
4,800
 
5,521
 
721
 
15%
סה"כ הכנסות
85,114
 
85,114
 
83,953
 
(1,161)
 
(1)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות שכר כללי
11,991
 
11,991
 
11,845
 
(146)
 
(1)%
פעולות כלליות
12,002
 
12,002
 
12,021
 
19
 
0%
הוצאות רכישת מים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ כלליות
23,993
 
23,993
 
23,866
 
(127)
 
-1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שכר עובדי חינוך
27,694
 
27,694
 
30,319
 
2,625
 
9%
פעולות חינוך
10,205
 
10,205
 
11,324
 
1,119
 
11%
סה"כ חינוך
37,899
 
37,899
 
41,643
 
3,744
 
10%
 
שכר עובדי רווחה
3,210
 
3,210
 
3,099
 
(111)
 
(3)%
 
פעולות רווחה
9,970
 
9,970
 
9,126
 
(844)
 
(8)%
סה"כ רווחה
13,180
 
13,180
 
12,225
 
(955)
 
(7)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
75,072
 
75,072
 
77,734
 
2,662
 
4%
פרעון מלוות מים וביוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרעון מלוות אחרות
62
 
62
 
62
 
 
 
 
סה"כ פרעון מלוות
62
 
62
 
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות מימון
215
 
215
 
379
 
164
 
76%
העברות והוצאות חד פעמיות
4,995
 
4,995
 
489
 
(4,506)
 
(90)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
80,344
 
80,344
 
78,664
 
(1,680)
 
(2)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנחות בארנונה (הוצאות)
4,770
 
4,770
 
5,486
 
716
 
15%
סה"כ הוצאות
85,114
 
85,114
 
84,150
 
(964)
 
-1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עודף (גרעון)
 
 
 
 
(197)
 
(197)
 
 
 
 
عبد الرحيم شدافنه :
تخفيضات الارنونا بلغت  1680.0  الف شاقل , هل هذه التخفيضات  لسنة 2019  ؟
 
لؤي شلبي :
هذه ليست أموال متداوله فهي تسجل كمدخولات ومصروفات فقط لتوضيح الصورة  وحسب التعليمات المعمول بها .
 
عبد الرحيم شدافنه 
الجباية بمبلغ 10924.0 هل هذه الجباية الفعلية لسنة 2019 .
 
لؤي شلبي :
نعم
 
باسل دراوشه
هناك فوارق بين مصاريف رواتب قسم المعارف مقارنة مع السنة الماضية ؟
 
 
 
 
لؤي شلبي :
هذه الموضوع قمنا بعرضه بالسنه الماضية على اثر إقالة معلمين  , ولكن في هذا العام تم إضافة 4 صفوف אתגר ו מב"ר . ولذلك يجب النظر الى الواردات والمصروفات من المعارف فهي متطابقة , حيث هناك مدخولات اضافيه من المعارف نتيجة لإضافة هذه الصفوف  .
 
عمر دراوشه :
بند مدخولات أخرى حسب التسجيل 5 مليون شاقل ولكن فعليا تلقينا 4 مليون شاقل .
 
لؤي شلبي :
هذا البند مكون من قسمين : المدخولات المشروطة والهبات المشروطة
وتسجل بالتقرير حسب  التعليمات المهنية لمدققي الحسابات والمعمول بها .
 
عبد الرحيم شدافنه :
مجمل ميزانيه المعارف 37.0 مليون شاقل , بينما ميزانيه التنفيذ الفعلي 40 مليون شاقل لماذا  هذا الفرق ؟
لؤي شلبي :
الفارق الأكبر هو برواتب قسم المعارف وهذا بسبب مدخولات اضافيه على صفوف  فتح فروع אתגר ומב"ר .
 
يوسف دراوشه :
التنزيلات في ضريبة الارنونا , الواردات اكثر من المصروفات ?
لؤي شلبي :
هذا صحيح , في الواردات تسجل كافة التنزيلات وتشمل التنزيلات مقابل الدفع نقدا في بداية السنه , وأما في المصروفات يتم تسجيل التنزيلات من الضريبة العامة فقط بدون تنزيلات الدفع نقدا والتي تسجل في مصاريف تمويل
 
عبد الرحيم شدافنه :
لماذا يوجد فارق في مجمل مصروفات الرفاه الاجتماعي بمبلغ 840 الف شاقل ؟
 
لؤي شلبي :
هذه ليست اضافه وانما تقليصات في المصروفات .
 
باسل دراوشه :
في صفحه 9  للتقرير هناك اضافه 15 وظيفه جديده ما هي ؟
 
لؤي شلبي :
اغلب الوظائف هم لمساعدات صفوف البستان والتعليم الخاص ومرافقات خطوط السفريات حيث تم تعديل مبنى رواتبهم فبدل دفع مقابل ساعات عمل تم تحويلهم الى نسبة وظيفة وهذا أدى الى رفع عدد الملاكات وذلك حسب القانون .
 
 
 
رئيس المجلس :
اقترح  المصادقة على التقرير المالي الربع سنوي الأخير لسنة 2019 .
 
مع الاقتراح :
1. محمد رافع شلبي   2 . سليم عبد الهادي    3. خالد حبشي    4 . وائل خليليه     5. حازم دراوشه                      6. باسل دراوشه       7. عمر دراوشه        8. فهيم دراوشه
 
ضد الاقتراح :
عبد الرحيم شدافنه
 
قرار :
المصادقة على التقرير المالي الأخير لسنة 2019 .
 
.رئيس المجلس :
على اثر التعديلات في أعضاء المجلس المحلي ودخول أعضاء مجلس جدد , تم تعديل تشكيل لجان المجلس , حيث يحل أعضاء المجلس الجدد محل الأعضاء الذين انهوا عضويتهم في المجلس المحلي في لجان المجلس المحلي
كالاتي :
 
 
 
 
3. بحث التقرير المالي الربع سنوي الأول لسنة 2020 لغاية 31.3.2020  
طلب الرئيس من لؤي شلبي عرض التقرير
قام لؤي شلبي بعرض التقرير المالي الربع سنوي بشكل وافي كالاتي .
 
תמצית מאזן
 
 
31.3.20
 
31.12.19
נכסים
 
 
 
 
נכסים נזילים: קופה ובנקים
 
1,768
 
5,196
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 
2,673
 
1,400
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 
486
 
773
סה"כ רכוש שוטף
 
4,927
 
7,369
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 
 
 
 
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 
10,365
 
10,365
סה"כ השקעות
 
10,365
 
10,365
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 
 
 
 
גרעון לראשית השנה
 
 
 
 
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 
 
 
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 
 
 
 
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 
 
 
 
גרעונות סופיים בתב"רים
 
3,230
 
3,230
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
 
 
 
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
 
3,230
 
3,230
 
 
 
 
 
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 
 
 
 
גרעונות מימון זמניים
 
13,466
 
13,671
עודפי מימון זמניים
 
(218)
 
(232)
גרעון נטו
 
13,248
 
13,439
 
 
 
 
 
סה"כ נכסים
 
31,770
 
34,403
 
 
 
 
 
התחייבויות ועודפים
 
 
 
 
בנקים: משיכות יתר והלוואות
 
993
 
2,432
משרדי ממשלה
 
766
 
685
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
4,457
 
4,324
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9,613
 
10,408
תקבולים לא מתוקצבים:
 
 
 
 
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 
 
 
 
סה"כ התחיבויות שוטפות
 
15,829
 
17,849
 
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 
 
 
 
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 
5,622
 
5,277
קרנות מתוקצבות
 
10,365
 
10,365
עודפים בתקציב הרגיל
 
 
 
 
עודף לראשית השנה
 
912
 
813
 
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 
(958)
 
99
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 
(46)
 
912
 
 
 
 
 
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
 
 
 
 
 
 
 
 
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 
 
 
 
עודפי מימון זמניים
 
 
 
 
גרעונות מימון זמניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ התחייבויות ועודפים
 
31,770
 
34,403
 
תקציב רגיל
 
* תקציב שנתי מאושר
 
תקציב יחסי לתקופה
 
ביצוע מצטבר
 
סטיה מהתקציב
 
סטיה מהתקציב ב%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנסות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארנונה כללית
11,500
 
2,875
 
1,859
 
(1,016)
 
(35)%
הכנסות ממכירת מים
180
 
45
 
30
 
(15)
 
(33)%
עצמיות חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עצמיות רווחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עצמיות אחר
1,632
 
408
 
276
 
(132)
 
(32)%
סה"כ עצמיות
13,312
 
3,328
 
2,165
 
(1,163)
 
(35)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקבולים ממשרד החינוך
41,100
 
10,275
 
9,545
 
(730)
 
(7)%
תקבולים ממשרד הרווחה
9,125
 
2,281
 
1,948
 
(333)
 
(15)%
תקבולים ממשלתיים אחרים
3,106
 
777
 
141
 
(636)
 
(82)%
מענק כללי לאיזון
13,028
 
3,257
 
3,630
 
373
 
11%
מענקים מיועדים
734
 
184
 
243
 
60
 
32%
תקבולים אחרים
2,950
 
738
 
766
 
29
 
4%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
83,355
 
20,839
 
18,438
 
(2,401)
 
(12)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנחות בארנונה (הכנסות)
5,100
 
1,275
 
 
 
(1,275)
 
(100)%
סה"כ הכנסות
88,455
 
22,114
 
18,438
 
(3,676)
 
(17)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות שכר כללי
12,337
 
3,084
 
3,111
 
27
 
1%
פעולות כלליות
12,256
 
3,064
 
3,133
 
69
 
2%
הוצאות רכישת מים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ כלליות
24,593
 
6,148
 
6,244
 
96
 
2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שכר עובדי חינוך
31,717
 
7,929
 
7,405
 
(524)
 
(7)%
פעולות חינוך
11,193
 
2,798
 
2,532
 
(266)
 
(10)%
סה"כ חינוך
42,910
 
10,728
 
9,937
 
(791)
 
(7)%
שכר עובדי רווחה
3,440
 
860
 
717
 
(143)
 
(17)%
פעולות רווחה
9,170
 
2,293
 
2,322
 
30
 
1%
סה"כ רווחה
12,610
 
3,153
 
3,039
 
(114)
 
(4)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
80,113
 
20,028
 
19,220
 
(808)
 
(4)%
פרעון מלוות מים וביוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרעון מלוות אחרות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ פרעון מלוות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות מימון
320
 
80
 
24
 
(56)
 
(70)%
העברות והוצאות חד פעמיות
2,962
 
741
 
152
 
(589)
 
(79)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
83,395
 
20,849
 
19,396
 
(1,453)
 
(7)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנחות בארנונה (הוצאות)
5,060
 
1,265
 
 
 
(1,265)
 
(100)%
סה"כ הוצאות
88,455
 
22,114
 
19,396
 
(2,718)
 
-12%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עודף (גרעון)
 
 
 
 
(958)
 
(958)
 
 
 
باسل دراوشه :
مجمل جباية  الارنونا  لسنة 2020 في الميزانية يبلغ  17.144.0 الف شاقل هل هذا يشمل الإعفاءات ؟
 
 
لؤي شلبي :
نعم هذا  تقدير جباية الارنونا  ويشمل كافة التنزيلات لسنة 2020 .
 
عمر دراوشه :
في صفحة 8 , هناك تعديل في مبالع الضريبة المتعلقة في المكاتب والتجارة ؟
 
جمال دراوشه :
هذه تعديلات حسب نوعية المصالح التجارية والفاعلة , وهناك مصالح أغلقت يتوجب هذا التعديل .
 
باسل دراوشه :
في صفحه 9 ما هذه الميزانيات المتعلقه في קליטת עליה ?
 
لؤي شلبي :
اضيف وظيفتان جدد وهذا الجدول هو ثابت من وزارة الداخلية لا يمكن تغير ولذلك تم ادراج وظيفتان جدد وهم مستنفذ موارد وأيضا مدير برنامج العنف تحت هذا البند من الميزانية .
 
باسل دراوشه :
هل عدد المعلمين في المدارس الثانوية ملائم لملاك المدرسة بحسب  تعليمات وزارة المعارف ?
 
رئيس المجلس :
في عام 2018 كانت نسبة المعلمين تصل ل % 128 من الملاك أي انه كان  فائض عن المطلوب وبعد عام فقط قلصنا  نسبة المعلمين لتصل الى نسبة % 92 من  ملاك المدرسة بحسب تعليمات وزارة المعارف .
 
باسل دراوشه :
ما سبب ارتفاع رواتب منتخبي الجمهور ؟
 
لؤي شلبي :
الرواتب تدفع حسب تعليمات وزارة الداخلية وكان هناك اتفاقيه أجور ودفعت بشكل تراجعي والارتفاع ضئيل جدا .
 
رئيس المجلس  :
اقترح المصادقة على التقرير المالي الربع سنوي الأول لسنة 2020 .  
 
التصويت :
مع الاقتراح :
1. محمد رافع شلبي   2 . سليم عبد الهادي    3. خالد حبشي    4 . وائل خليليه     5. حازم دراوشه                      6. باسل دراوشه       7. عمر دراوشه        8. فهيم دراوشه .
 
ضد الاقتراح :
عبد الرحيم شدافنه
 
قرار :
تمت المصادقة على التقرير المالي الربع سنوي الأول لسنة 2020 .
 
4. المصادقة على توصيات لجنة الاعانات
رئيس المجلس :
في اقتراح الميزانية قمنا بتخصيص 1.200.000 شاقل,  ولكن لم يتم المصادقة على هذه الميزانية من قبل وزارة الداخلية . الميزانية المصادقة عليها لتوزيع الإعانات هو 750.000  شاقل فقط .
 
تم تقديم 9 طلبات دعم , والقائمة التي تم توزيعها على أعضاء المجلس تشمل كل المعلومات عن طلب الجمعيات والشروط الأساسية التي استوفتها .في حال تم تعديل الميزانية في المستقبل واضافة مدخولات جديده سوف نقوم إضافة مبالغ أخرى لدعم الجمعيات .
 
مبالغ الدعم المقترحة  كالاتي :
 
الدعم الكلي المقترح 750.0 الف شاقل .
 
 
 
 
وائل خليليه :
مقارنه  بالعام الماضي كل الجمعيات اضيف لها مبلغ الدعم ما عدا مبلغ الدعم المخصص لفريق مكابي اكسال .
 
عبد السلام دراوشه – سكرتير المجلس :
نحن نقوم بتوزيع مبالغ الدعم بحسب الميزانية المصادق عليها , قمنا بتوزيع الإعانات المطلوبة والضرورية أولا لاستمرار فعاليات هذه الجمعيات وما تبقى من ميزانيه قمنا بتوزيعها بين فريق هبوعيل  اكسال وفريق مكابي اكسال
وهناك زيادة دعم لفريق مكابي اكسال مقارنة بالسنة الماضية .
 
رئيس المجلس :
مبلغ الدعم هي مخصص حسب الميزانيات المصادق عليها , نحن نعرف ان هذه المبالغ لا تكفي , ولكن في حال تم تعديل الميزانية سوف نقوم بتوزيع دعم ضافي لفرق كرة القدم .
 
فهيم دراوشه :
فريق مكابي اكسال لا يتلقى الدعم الكافي من المجلس واقترح ان تعطى افضليه في حالة المصادقة على ميزانيات دعم اضافيه لفريق مكابي اكسال .
 
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على توصيات لجنة الإعانات
 
تصويت :
مع الاقتراح :
1. محمد رافع شلبي   2 . سليم عبد الهادي    3. خالد حبشي    4 . وائل خليليه     5. حازم دراوشه                      6. باسل دراوشه       7. عمر دراوشه        8. فهيم دراوشه
 
ضد الاقتراح :  
عبد الرحيم شدافنه
 
قرار :
تم المصادقة على اقتراح الرئيس لتوزيع الدعم للجمعيات لسنة 2020 , حسب توصيات لجنة الإعانات .
 
 
5. فتح حساب بنك مساعد في بنك مركنتيل لا دارة حساب قروض عاملي المجلس المحلي
رئيس المجلس :
هذا الحساب سوف يخصص لإدارة قروض عاملي المجلس من بنك مركنتيل .
 
باسل دراوشه
هل المجلس هو كفيل لهذه القروض ؟.
 
عبد السلام دراوشه :
كلا , ولكن هذا القسط الشهري الذي يدفعه العامل ويخصم بشكل مباشر من راتبه .بواسطة امر دفع ثابت .
وهناك تخويل لجباية القسط الشهري ( بواسطة أمر خصم ثابت من  راتب الموظف  وايداعها في هذا الحساب , ولا يوجد أي علاقه للمجلس بخصوص ضمان وكفالة للموظفين حول هذه القروض . .
 
رئيس المجلس :
اقترح المصادقة على فتح حساب بنك مساعد في بنك مركنتيل لهذا الغرض .
تصويت :
مع الاقتراح :
1. محمد رافع شلبي   2 . سليم عبد الهادي    3. خالد حبشي    4 . وائل خليليه     5. حازم دراوشه                      6. باسل دراوشه       7. عمر دراوشه        8. فهيم دراوشه
ضد الاقتراح :
عبد الرحيم شدافنه
 
قرار :
تمت المصادقة على اقتراح الرئيس بالأغلبية والمصادقة على فتح حساب مساعد في بنك مركنتيل .
 
8. فرض الضريبة  العامة وإقرار سم الإعفاءات
اقترح الرئيس المصادقة على اقتراح  فرض الضريبة العامة لسنة 2021
 
نادر شدافنه :
الضريبة المقترحة لسنة 2021 . تم رفعها بنسبة 1,10 مقارنة مع السنه الماضية حسب تعليمات وزارة الداخليه .
 
وعرض فرض الضريبة المقترح لعام 2021 بشكل موسع على النحو التالي :
 
البند
تفصيل الملك
2019
2020
2021
1.
مباني للسكن (מגורים )
34.81
35.71
36.10
2.
مباني تجاريه وخدمات ( מסחר ושירותים)
76.00
77.96
78.81
3.
ورش, مشاغل , مباني , " حرف ومهن "
او " صناعه " ( מלאכה ותעשיה )
89.56
91.87
92.88
3.1
3.2
3.3
3.4
معصرة زيتون - للمتر مربع
محطة   وقود داخليه
ارض ممسوكة
محطة وقود خارجية للمتر المربع 
89.56
6453.08
22.75
89.56
91.87
6619.56
23.33
91.87
92.88
6692.37
23.58
92.88
4.1
مخزن " صناعي" , تجاري , حرف ومهن "
17.53
17.98
18.17
 
5.
بنوك  
464.44
476.43
481.67
6.
مكتب , صيدليه , مختبر طبي وعيادة خاصة
73.25
75.13
75.96
7.
عيادة صندوق مرضى
110.32
113.16
114.40
8.
وكالة البريد
133.45
136.89
138.39
9..
 
9.1
9.2.
مباني هندسيه تشمل أجهزة هندسيه
(اتصالات لاسلكيا , انتينا , مياه ومجاري ) .
ارض ممسوكة ( لشركة اتصالات , مياه , مجاري ) 
خطو
 اتصالات تحتية أو فوقيه تشمل كوابل اتصالات
370.79
 
53.93
53.93
380.35
 
55.32
55.32
384.53
 
55.92
55.92
10.
مؤسسة مدرسه تعليمية للمتر المربع
43.38
44.49
44.98
11.
بركة سباحه للمتر المربع
75.99
77.95
78.80
12.
مكاتب وخدمات المنطقة الصناعية
86.67
88.90
89.88
13.
مباني تجاريه المنطقة الصناعية
78.78
80.81
81.70
14.
ورش , مهن , وحرف المنطقة الصناعية
62.90
64.52
65.22
15.
مخازن صناعية وتجاريه المنطقة
الصناعية
50.37
51.66
52.22
16.
ارض ممسوكة للتجارة والصناعة
6.31
6.47
6.54
 
لقد تم رفع نسبة الضريبة العامة لسنة 2021 بنسبة 1.10 % وذلك حسب تعليمات وزارة الداخلية .
 
تنزيلات :
1.      تنزيل بنسبة % 2 للدفع نقدا حتى موعد اقصاه 28.2.2021
2.      تنزيل بنسبة % 2 لكل يدفع بأمر ثابت عن طريق البنك او خصم ثابت من الراتب
 
 إقرار سلم الإعفاءات من الضريبة ألعامه لسنة 2021- حسب النظام 2 من قانون
التسويات لاقتصاد ألدوله ( اعفاء من الضريبه ) – 1993 .
 
2.1 المسنين :
 إذا كان المسن يزيد عمره عن 67 عاما للرجل 62 عاما للمرآه , الإعفاء كالتالي :
2.1.1         إذا حصل \ حصلت على منحه شيخوخة ( קצבת זקנה ) أو منحه أرامل
           ( קצבת שאירים) من مؤسسة التامين الوطني وبالإضافة الى هذا يحصل \
            تحصل على منحه ضمان الدخل ( הבטחת הכנסה) إعفاء بنسبة % 100  لكل
            المساحه بشرط ان الساكنين بالبيت هو وزوجته فقط .
2.1.2         اذا حصل \ حصلت على منحة شيخوخة او منحة ارامل من مؤسسة التامين
           الوطني وبدون ضمان الدخل ( הבטחת הכנסה) اعفاء بنسبة % 25 وعلى
           مساحة لا تزيد عن 100 متر مربع فقط .
2.1.3         رجل مسن او امرأة مسنة ( אזרח ותיק ) اعفاء بنسبة 30 % على مساحة 100 متر مربع.  
2.1.4         رجل مسن او امراه مسنه ( אזרח ותיק ) اعفاء بنسبة % 100 على مساحة 100 متر مربع شرط ان يكون ساكن وحده بالبيت لا يتقاضى منحه اكمال دخل بسبب وجود دخل اضافي بسيط ومحدود 
2.1.5          
 
2.2 المعوقون:
2.2.1  مكفوف مع شهادة مكفوف حسب قانون الخدمات الاجتماعية - 1958-
           إعفاء بنسبة  % 90 .
 
2.2.2   معوق يحصل على منحه شهريه كأمله حسب البند 127 لقانون التامين الوطني 
           ودرجة عدم ألقدره على كسب القوت ( אי כושר השתכרות) وهي بنسبة % 75 
           أو أكثر - إعفاء بنسبة % 80 .
2.2.3   ولد عاجز - إعفاء % 33 على مساحة لا تزيد عن 100 متر مربع فقط .
2.2.4   عجز بنسبة % 90 او اكثر ( נכות רפואית ) , اعفاء بنسبة % 40 .
 
2.2.5    منحة اكمال دخل (  הבטחת הכנסה ) . اعفاء بنسبة % 70 .
 
 2.3     منح اجتماعيه  :
2.3.1         منحة مريض " גמלת סיעוד " حسب البند ( و) من قانون التامين الوطني -
            إعفاء بنسبة % 70 .
2.3.2         عائله أحاديه الوالدين ( משפחת חד הורית) - إعفاء بنسبة % 20 . 
2.3.3         منحه مخصصات نفقه ( מזונות ) اعفاء بنسبة % 70 
 
2.4  ذوو الدخل المحدود  :
-   الحد الأعلى للإعفاء حسب الدخل وعدد أفراد العائلة كما وارد في الجدول المصادق عليه 
     من قبل وزارة الداخلية لسنة 2021
-   الدخل يعني - الدخل الإجمالي ( הכנסה ברוטו) لمقدم الطلب وكل الساكنين معه وعلى أن  
     يخصم البند التالي من مجموع ما سبق :
1.      ارجاع مصاريف ( كسفريات ) او دفعه لمره واحده ( كمقابل نقاهة , فرقيات عن اشهر سابقه)  
2.      نصف دخل ابن او بنت يسكن في البيت ( عمره فوق ال 18 عام ) .
     متوسط الدخل المقصود في الجدول التالي هو معدل الدخل عن أشهر تشرين أول
     ( 10)  تشرين ثاني ( 11) وكانون أول ( 12) لسنة 2020   او معدل الدخل السنوي للأشهر
     2020 \ 12 - 1 .
-    للمستقلين يحسب متوسط الدخل على اساس التقدير الاخير لضريبة الدخل مقسم على 12 
     شهر واضافة متوسط  فروقات جدول غلاء المعيشة عن الاشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020
     ويضاف لهذا المبلغ الشهري المتوسط من مصادر الدخل الاخرى لمقدم الطلب والساكن معه
    حسب ما ورد اعلاه . 
 
2.5            تعليمات عامه :
2.5.1   توكيل موظفي قسم الجباية - نادر شدافنه وفريد اسعد   تنفيذ انظمة الاعفاءات  
          والمصادقة على طلبات الاعفاء ومتابعتها .
2.5.2   اذا انطبق اكثر من بند على نفس المكلف يتم الاعفاء حسب النسبه العالية .
2.5.3   مكلف يستعمل اكثر من ملك واحد يحق له الاعفاء عن احدهم وحسب الاكبر .
2.5.4   تقدم  طلبات الاعفاء  لسنة 2021 حتى يوم 31.12.2021 .
 
يوسف دراوشه - مراقب المجلس :
هناك إضافة لبنود في سلم الإعفاءات ولا تتلائم مع تعليمات النظام 2 من قانون التسويات لسنة 1993 وبناء على ذلك إضافة بند 2.114 في السلم المقترح والذي يتناقض مع نظام قانون التسويات.
رئيس المجلس المحلي :
بالنسبة لإقرار سلم الإعفاءات في الضريبة العامة لسنة 2021 , يجب ان يكون مبني حسب نظام 2 من قانون التسويات لاقتصاد الدوله (  اعفاء من الضريبة ) – 1993
 
اقتراح :
اقترح المصادقة على فرض الضريبة العامة 2021
وتأجيل إقرار سلم الإعفاءات من الضريبة لجلسة قادمة , وتحضير السلم حسب قانون التسويات .
 
تصويت :
مع الاقتراح :
1. محمد رافع شلبي   2 . سليم عبد الهادي    3. خالد حبشي    4 . وائل خليليه     5. حازم دراوشه                      6. باسل دراوشه       7. عمر دراوشه        8. فهيم دراوشه
 
ضد الاقتراح :
عبد الرحيم شدافنه
 
القرار :
المصادقة على اقتراح فرض الضريبة العامة لسنة 2021 .
 
7. بيان رئيس المجلس المحلي
في الآونة الأخيرة نحن نشهد ارتفاع في انتشار مرض الكورونا وذلك بسبب الاعراس , وعدم التزام المواطنين بالتعليمات , وقمنا بإغلاق 3 روضات أطفال لتواجد اشخاص مرضى في هذه الروضات .
اليوم أصدرت بيان وتسجيل فيديو أتوجه فيه للمواطنين لإلغاء الاعراس والالتزام بالتعليمات .
ونحن ملتزمين بزيادة وتيرة عدد الفحوصات باكسال  وتوجهنا لصناديق المرض لإجراء الفحوصات باكسال,  وسوف يقوم صندوق مكابي بإجراء فحوصات يوم الغد , وصندوق لئوميت يوم الاثنين القادم .
وتوجهنا لصندوق كلاليت ولم يتلقى أي اجابه بعد .
بخصوص طلاب روضه الأطفال طالبنا بإجراء فحص مركز لكل الطلاب الروضة .
 
عبد الرحيم شدافنه :
اغلب المواطنين لا يلتزمون بالتعليمات ويشاركون في الاعراس والمناسبات الاجتماعية .
 
 
 
رئيس المجلس :
كل التعليمات والمعلومات الصادرة من وزارة الصحة يتم نشرها على صفحة الفيس بوك التابعة للمجلس ,
 
وأضاف :
 المراقبة وتنفيذ الإجراءات هي من مسؤولية الشرطة .
 
وأضاف رئيس المجلس :
أصدرت منشورا اليوم يحتوي على تعليمات وزارة الصحه وأيضا معلومات عن إمكانية المكوث في فندق لقضاء فترة الحجر الصحي  لمن لا يملك مكان مناسب لذلك .
وسوف نقوم بنشر معلومات اضافيه في الأيام القريبة عندما تردنا , وهناك احتمال بإيقاف المخيمات الصيفية وهذا قرار سيكون  على مستوى كل الدولة .
حملة النظافة : اعلنا عن حملة نظافة " من عيد الفطر لعيد الأضحى"  بشكل يومي , وأيضا قمنا بنشر مناقصه اعمال تنظيف  وحملات نظافة وهناك مبادرة لحملة نظافة اضافيه لموظفي المجلس , ولكن مع الاسف فهناك ظاهرة سكب  مستمر النفايات وخصوصا أصحاب الملاحم .
 وأضاف :
 توجهت  الى المحامي نواف شلبي المستشار القضائي للإسراع بإصدار كتاب تعيين مدعي البلدي ( תובע עירוני )  ليتمكن المجلس المحلي من اتخاذ المخالفات وإجراءات قانونيه ضد المخالفين .
وسوف نقوم بنشر فيديو إضافي لتوعية المواطنين في موضوع النظافة .
 
عبد الرحيم شدافنه :
سيارة جمع النفايات لا تتمكن الوصول لكل الحارات , ماذا يفعل المواطن  في هذه الحالة ؟
 
رئيس المجلس :
اقترح التعاون وايصال النفايات لمكان يمكن لسيارة جمع النفايات الوصول اليه وجمع النفايات .
 
وأضاف الرئيس :
-  اما بالنسبة للحي الجديد فقد اوصت لجنة الحدود لوزير الداخليه بنقل نفوذ المنطقة المعدة للأزواج الشابة وتوسعه
   المنطقة الصناعية الى منطقة نفوذ اكسال بما ذلك تخصيص  % 100 من الضريبة العامة من المنطقة الصناعية  
   لاكسال , ونأمل بان  يتبنى  وزير الداخليه على هذا التعديل ويوقع عليه في القريب العاجل .
-  قمنا بطلب شراء سيارة خاصه لقسم البيئة والتي سوف يستعملها مراقب البيئه  لأداء عمله .
- سوف نقوم بتوزيع 21 حاسوب للطلاب المحتاجين ,
- خصصنا مبلغ 400 الف شاقل لبناء غرف مختبرات في المدرسة الثانوية الرازي وقمنا بنشر مناقصه لتنفيذ
    المشروع  .
-   تقدمنا بطلب لوزارة المعارف لتخصيص ميزانيه 1900.000 شاقل . لاجراء ترميمات في المدرسه الثانويه
-   فتح ثلاث روضات اضافيه في اكسال وقمنا باستئجار 3 صفوف لهذا الغرض وأيضا سيتم نشر مناقصه
 
    لاستيعاب 6 مساعدات صف بستان .
- موضوع الإنارة في الشارع الرئيسي: المبلغ المقدر لهذا المشروع 200.000 شاقل , قمنا بطلب اقتراحات من
    مقاولين  وقسمنا الاقتراحات لقسمين الأول  لشراء لامبات لإنارة والثاني لأعمال مقاوله  .
-  زيارة مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية لاكسال حيث عرضنا امامه المشاريع التي نفذت في اطار الخطة
    الحكومية 922 , حيث ابدى المدير العام رضاه من مستوى وكيفيه تنفيذ هذه المشاريع حيث يعتبر مجلس اكسال
   من المجالس المحلية الرائدة في استغلال الميزانيات المخصصة .
-   زياره نائب مدير عام وزارة المواصلات  لاكسال ونحاول التوصل مع وزارة المواصلات لحل إشكالية الشارع
    الرئيسي يشمل تعديل مدخل اكسال من شارع 60 - الناصرة العفولة  وتعبيد شارع اكسال – دبوريه , وتمويل
     مشاريع مختلفة من ضمنها الشارع الالتفافي للقرية .
 
فهيم  دراوشه :
اطلب تخصيص اضافة ميزانيه لترميم مدرسة اكسال ج ,حيث ان هذه المدرسة بأمس الحاجه لأعمال ترميمات.
 
رئيس المجلس :
على إدارة المدرسة تقديم طلب مفصل ورسمي للمجلس المحلي حتى نتمكن من معالجة الطلب وتقديم الطلبات لوزارة المعارف لتخصيص الميزانيات المطلوبة .
 
عبد الرحيم شدافنه :
اطلب التركيز على فتح الشوارع في القرية  .
 
 
وانتهت الجلسة في تمام الساعة 20:10.
 
مع الاحترام .
 
عبد السلام دراوشه              المحامي محمد شلبي
                                        سكرتير المجلس المحلي       رئيس المجلس المحلي